Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2011

kosmonautka
brawo hipokryci!
najpierw psioczycie, ile możecie, a potem zalewacie się udawanymi łzami i toniecie w udawanym smutku, zasrywając Internet udawanymi e- zniczami.
wielka tragedia? może. ale wielkie tragedie zdarzają się każdego dnia. kiedy na ulicy giną ludzie ważni dla swoich bliskich. kiedy rodzice tracą w szpitalach swoje dzieci. kiedy w szpitalach umierają chorzy ludzie. wszyscy są ważni. nikt nie jest ważniejszy.
dlaczego by więc nie ogłaszać tragedii każdego dnia? 365 dni w roku?
le fu-.
— 14.45
Reposted fromlola lola viacukierki cukierki
kosmonautka

Coś dziwnego ze mną. :o

Niby jestem dziś superelo szczęśliwa, ale coś mi się tu nie zgadza, coś nie gra. I już chyba wiem co.

kosmonautka
Dla cierpiącego fizycznie potrzebny jest lekarz, dla cierpiącego psychicznie - przyjaciel.
Reposted fromforgetmenot forgetmenot
kosmonautka

February 13 2011

kosmonautka
Romania
Reposted fromkanusia kanusia viaskyscraper skyscraper

February 08 2011

kosmonautka

February 06 2011

kosmonautka
4133 f87d 390
Reposted fromneongold neongold viaunmade unmade
kosmonautka
Mam 12 lat.
Wchodzę do synagogi.
Pytam rabina o sens życia.
Zdradza mi tajemnicę sensu życia, ale czyni to po hebrajsku.
Nie znam hebrajskiego.
Rabin proponuje mi korepetycje za sześćset dolarów.
— Woody Allen

February 04 2011

kosmonautka

Ostatio porzuciłam coś zupę. ; <

January 31 2011

kosmonautka
4722 fa5b 390

January 30 2011

kosmonautka

January 29 2011

kosmonautka

Uczyłam się! :D

Uczyłam się przez ponad godzinę (odrabiałam też lekcje, ale kij^^)! Sukces, że się zmusiłam na feriach.

January 28 2011

4508 58f8 390
Reposted fromzur887 zur887

January 27 2011

kosmonautka

ja feriować i przeczytać.

feriuję sobie. ; dd miałam się trochę uczyć, ale widzę, że to jednak kiepski pomysł. spotkania są lepsze od książek.

*

a, właśnie. W pustyni i w puszczy. na początku byłam do niej b. wrogo (:D) nastawiona, jednak w sumie to ta książka jest całkiem spoczko. są lepsze, ale naprawdę, nie taki diabeł straszny...

kosmonautka

Ironia życia leży w tym, że żyje się je do przodu, a rozumie do tyłu.

— S. Kierkegaard
kosmonautka
kosmonautka

Zimno mi.

Zima - Winter.

Nie, nie lubę zimy, choć jestem Winter. :P

kosmonautka

znamy. :) na początku niechcący jakoś repostowałam Twój post. xddd

 

A, Winter jestem.

January 26 2011

kosmonautka

To. Jest. Trudne.

To soup jest trudne w obsłudze. Albo ja jestem jakaś ciemna. Może się jeszcze nauczę, w końcu jestem tu może z 20 minut.
kosmonautka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl